Skatteinformation

Vilka skatteregler som gäller beror på situationen. Anlitar du en privatperson, företag eller kanske skolklass? Hur mycket betalar du? Säljer du själv en tjänst, och i så fall hur mycket tjänar du på ett år?

1. Tjänar pengar som privatperson

Skatteregler när du erbjuder tjänster

För dig som är tjänsteleverantör är dina inkomster inte skattepliktiga om du tjänar under 18700 kronor per år. Om din årliga inkomst överstiger 18700 kronor/år ska du betala skatt enligt din kommunala skattetaxa och även statlig skatt.

Detta är information som ska ge en övergripande bild av vad som gäller när det kommer till skattereglier för privatpersoner som vill anställa någon eller söka jobb som privat tjänsteleverantör. För en uppdaterad och mer utförlig information hänvisar vi till:
Skatteverkets hemsida.

Skatteregler när du anlitar en privatperson

När du anlitar en privatperson och lönen utgör mindre än 1000 kronor per år behöver du inte göra skatteavdrag. Den du anlitar ska dock deklarera beloppet i sin självdeklaration.

När ersättningen ligger på 1000-9999 kronor/år är det upp till den du anlitar att själv betala sin skatt och sina avgifter. Personen ska deklarera beloppet i sin årliga inkomstdeklaration. Du som anställer ska inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgift som privatperson. Du ska dock lämna en kontrolluppgift samt lämna ett sammandrag av denna.

När ersättningen under ett år är 10000 kronor eller mer till en person med A-skatt måste du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Mottagaren ska även deklarera beloppet i sin inkomstdeklaration.

2. Skatteregler när du anlitar företag

Om du anlitar ett tjänsteföretag (kontrollera F-skattesedel) behöver du givetvis inte ange något till skatteverket. Företaget sköter då inbetalning av skatt och avgifter. Priset som anges till dig ska vara inklusive moms.

3. Anlitar en privatperson, ideel förening eller skolklass

Skatteregler för STUDERANDE

För skolungdom och studerande med tillfällig anställning under lov och annan ledighet behöver arbetsgivare ej göra skatteavdrag. Detta om man som arbetsgivare på goda grunder kan anta att den sammanlagda årsinkomsten kommer understiga 18 200 kr.

Skatteregler för en SKOLKLASS

Så länge ersättningen för tjänsten ges till skolklassen och skolan står som betalningsmottagare, och dessa pengar ska användas till ett gemensamt ändamål, tex klassresa, är inte det intjänade beloppet skattepliktigt. För dig som betalar för en tjänst till en skolklass föreligger heller ingen informationsskyldighet till skatteverket.

Skatteregler för en IDEELL FÖRENING

Köparen har inget ansvar att lämna någon information till skatteverket. Det är upp till den ideella föreningen att hantera eventuella skatteinbetalningar.

För fullständig information besök skatteverket

 

Uppskatta ditt rot- och rutavdrag

 Om tjänsten
 
 Här kan du räkna ut ditt rot- eller rutavdrag för 2016. Resultatet beräknas på de uppgifter du skriver in här. Om du under året har använt rot- eller rutavdrag, måste du räkna bort det beloppet från resultatet. 

Om du har inkomst från näringsverksamhet, kan du inte använda tjänsten.

Gör en uträkning   

Klicka  Här