Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur Worktasker hanterar din personliga information, och anger de rättigheter och skyldigheter som både du och Worktasker har i förhållande till din personliga information.

Genom att besöka som inkluderar ditt samtycke till, och godkännande av, insamling, användning och utlämnande av dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

1. Insamling och användning av din personliga information

Worktasker ger en unik, innovativ, samhällsbaserad online-outsourcing. Ett misslyckande av dig att lämna information som begärs av oss kan innebära att vi inte kan ge några eller alla av våra tjänster till dig.

Worktasker samlar in personuppgifter när du registrerar dig hos Worktasker. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, kreditkorts och kontouppgifter, yrke och intressen. Vi kan också ge dig möjlighet att ge en bild eller video att förknippas med din Worktasker användar-ID. Om dina personuppgifter förändras, är det ditt ansvar att uppdatera ditt Worktasker konto med dessa förändringar, så att vi kan hålla våra register fullständig, korrekt och aktuell.

Du är inte längre anonym för oss när du loggar in på webbplatsen eller publicera något innehåll (inklusive uppgifter, objekt som ska levereras, bud, kommentarer eller feedback) på webbplatsen eller tillhörande forum. För att vi ska kunna förbättra våra befintliga tjänster och skapa nya servicefunktioner, kan Worktasker samla och dela med andra användare och tjänsteleverantörer på Worktasker, information om hur du använder våra tjänster, inklusive (men inte begränsat till) de transaktioner som du anger in på webbplatsen, feedback rating (inklusive eventuella referenser begärda använda vår referensfunktion), de bud du gör, de kommentarer som du lägger upp, och de transaktioner du ingår med våra värderade affiliate tjänsteleverantörer.

När du:

 • använder webbplatsen för att skriva en uppgift eller objekt som ska levereras, eller lägga ett bud, eller kommentera ett bud, eller ge feedback på andra användare; eller
 • annars kommunicera på ett offentligt forum på webbplatsen.

ditt användarnamn och allt material som du lägger upp är synlig för andra Worktasker användare och är också allmänt tillgänglig för andra internetanvändare. Vi rekommenderar att du vara försiktig och diskretion när du postar. Worktasker inte på något sätt kontroll, och accepterar inte något som helst ansvar för, utlämnande eller användning av personlig information som frivilligt upplagd av dig på något allmänt tillgängligt område av webbplatsen.

Worktasker kan också ta emot och registrera information från din webbläsare och dator, inklusive IP-adresser, cookies (se avsnitt 2 nedan), mjukvara och hårdvara attribut och din sida förfrågningar.

Utöver uppgifter som samlats in från dina inlagor, kan vi också samla in uppgifter om din Internet beteende från Facebook, andra sociala medier, och andra tjänster. Om du använder en plats-aktiverad Worktasker tjänst, kan vi samla in och bearbeta information om din faktiska platsen (till exempel GPS-signaler skickas av din mobila enhet). Vi kan också använda en rad olika tekniker för att bekräfta din plats.

Worktasker kan använda den information som samlats in av den för att ge Worktasker Services, inklusive (men inte begränsat till):

 • identifiering och autentisering;
 • att skydda Worktasker och användarna av Webbplatsen;
 • att anpassa innehållet och all reklam som visas på webbplatsen;
 • tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster;
 • att utveckla nya tjänster funktioner;
 • att se till att Worktasker erhåller betalning av avgifterna till det;
 • att kontakta dig (till exempel för att informera dig om kommande förändringar eller förbättringar våra tjänster);
 • att bedriva forskning;
 • att tillåta innehåll på webbplatsen (t.ex. inlägg eller reklam från tredje part) som riktas, på aggregerad nivå, till användare för vilka det är mest sannolikt att vara relevant;
 • att utöka vår användarbas;
 • att utveckla våra relationer med affiliate tjänsteleverantörer; och
 • generera datarapporter på aggregerad, icke-personligt identifierbar grund, både internt och tredjepartsanvändning, men med förbehåll för gällande lagar (till exempel kan vi visa annonsörer eller investerare trender som rör den allmänna användningen av Worktaskers tjänster).

Din kontaktinformation kan också användas för redovisning, faktureringsändamål, marknadsföringssyfte, genom tredje parts tjänsteleverantörer.När du kontaktar Worktasker, kan vi föra ett register över kommunikationen (s) mellan dig och Worktasker för att lösa eventuella problem som du kan ha. Om andra användare (s) av webbplatsen redan har din användarID (eller annan information som identifierar dig), och du har valt att ladda upp ett foto eller annan personlig information till din Worktasker konto kan vi visa dem för andra användare (s) .

Under vissa omständigheter Vi kommer att använda din e-postadress för att administrera vår användaravtal (till exempel, kan vi meddela dig om ett brott, eller handling en begäran om en Take Down Meddelande som svar på ett påstående om brott mot upphovsrätten).

2. Cookies och anonyma identifierare

Om du har registrerat dig på webbplatsen sedan datorn eller enheten kan lagra en identifierande cookie eller anonyma identifierare, vilket kan spara tid varje gång du åter besöka webbplatsen, genom att komma åt din information när du loggar in på Worktasker.

Worktasker kan använda cookies och anonyma identifierare för ett antal syften, inklusive att få tillgång till din information när du loggar in, hålla reda på dina preferenser, direkt specifikt innehåll till dig, rapport om Worktaskers användarbas, och för att förbättra Worktaskers tjänster. Vi kan också använda cookies eller anonyma identifierare när du interagerar med våra affiliate tjänsteleverantörer (till exempel när du integrera din Worktasker konto med ditt Facebook-profil).

Du accepterar att om du ändrar inställningarna på din webbläsare för att blockera eller begränsa cookies (inklusive cookies i samband med Worktaskers tjänster), eller för att indikera när en cookie sätts av Worktasker får Worktasker Services inte fungerar som avsett. Du bör komma ihåg att även om du kanske fortfarande kunna använda webbplatsen om dina cookies är inaktive, kanske våra tjänster inte fungerar korrekt på enheten och du kanske inte kan dra nytta av vissa Worktasker funktioner.

3. Att skydda och upprätthålla personlig information

Ditt konto är skyddad av ett lösenord för din integritet och säkerhet. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den information vi har om dig från obehörig åtkomst, användning och avslöjande, men vi kan inte garantera absolut säkerhet av den informationen, eller att våra system kommer att vara helt fri från tredje part avlyssning eller är omutlig från virus . Vi kan inte och kan inte garantera att informationen du skickar från din dator till oss via Internet kommer att skyddas genom någon form av kryptering (kodningsprogram). I ljuset av detta kan vi inte och inte säkerställa eller garantera säkerheten eller sekretessen för din personliga information, inklusive betalningsinformation och konto. Du sänder din personliga information till oss på egen risk.

Du är helt ansvarig för att upprätthålla säkerheten i dina lösenord och / eller kontoinformation.

4. Tredje parter

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, inklusive de nätverk av våra värderade affiliate tjänsteleverantörer, annonsörer och PayPal. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, till exempel PayPal betalningssystem, notera att de har sina egna sekretesspolicy. Om du använder vår hemsida för att länka till en annan sida som du kommer att omfattas av att webbplatsvillkor och användningsvillkor, sekretesspolicy och säkerhet uttalande. Vi rekommenderar att du läser dessa innan avslöja någon personlig information om sådana webbplatser.

Worktasker kontrollerar inte, och tar inget ansvar för, sekretesspolicy, och användning av personlig information från någon annan än Worktasker, inklusive alla användare av webbplatsen och operatörer av en webbplats som denna webbplats länkar .

Om Worktasker är involverad i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kommer vi att ge drabbade användare av meddelande Site innan deras personliga information överförs till en annan enhet eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Tredjepartsleverantörer, däribland Google, kan visa Worktasker annonser på webbplatser och på Internet.

5. marknadsföring

När du registrerar dig på webbplatsen kan du få möjlighet att välja att ta emot uppdateringar om våra senaste tjänster, nyheter och specialerbjudanden, och de av våra värderade affiliate leverantörer Marknadsföring Material, via ditt Worktasker konto, personlig e-postadress, post eller telefon. Om du avslutar en transaktion på webbplatsen, kan du också ges möjlighet att opt in för att få marknadsföringsmaterial från Worktasker och våra värderade affiliate tjänsteleverantörer.

När du opt-in för att ta emot marknadsföring Material, Du kan när som helst, välja bort att ta emot marknadsföringsmaterial. Att välja bort att gå till "Hantera konto" länken på webbplatsen, välj Inställningar, sedan Varningar och uppdatera dina inställningar. Du kan också klicka på "unsubscribe" länk i varje e-postmeddelande som innehåller marknadsföring material som vi skickar dig, eller så kan du begära en opt-out genom att maila Worktasker hjälp av kontaktinformationen som finns på webbplatsen. Om du inte längre samtycker till att ta emot marknadsföring Material då måste du välja bort något av dessa sätt.

Worktasker kan kontakta dig som ett resultat av en remiss av en annan användare av webbplatsen, som har försett oss med kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress. Användningen av kontaktinformation erhållna i samband med en remiss kommer att styras av denna sekretesspolicy. Du kan när som helst, välja bort Worktaskers prövningssystem genom att maila Worktasker hjälp av kontaktinformationen som finns på webbplatsen.

Worktasker använder Remarketing med Google Analytics för att annonsera på nätet. Använda annonser Inställningar i ett personligt Google-konto, kan besökarna välja bort Google Analytics för Display Reklam och anpassa Google Display-nätverket annonser.

Marknadsföring Worktasker och tredjepartsleverantörer, däribland Google, använder cookies från första part (såsom Google Analytics cookien) och tredjepartscookies (som Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och annonser baserat på någons tidigare besök till Worktasker webbplats.

Använda annonser Inställningar i ett personligt Google-konto, kan besökarna välja bort Google Analytics för Display Reklam och anpassa Google Display-nätverket annonser.

6. Administrativa Communications

Worktasker förbehåller sig rätten att skicka administrativa och kontorelaterade meddelanden som du inte kan välja bort. Att upphöra med all kommunikation till dig från Worktasker måste du stänga ner ditt Worktasker konto.

7. Åtkomst Personlig information

Vi kommer att låta dig, när som helst, att komma åt, redigera, uppdatera och / eller ta bort den personliga information som vi har om dig, om inte:

 • Vi är enligt lag tillåtet eller krävs för att neka dig tillgång till, och / eller att behålla den information; eller
 • du gör förfrågan (mar) som är orimligt upprepande, kräver Worktasker att göra en oproportionerligt teknisk ansträngning (till exempel för att utveckla ett helt nytt system), riskerar andras integritet, eller skulle vara mycket opraktiskt att följa.

Om du vill komma åt personlig information vi har om dig, eller för att ta bort ditt Worktasker konto, bör du kontakta Worktasker hjälp av kontaktinformationen tillhandahålls på support.Worktasker.com.

Vi måste förhindra att information i våra system av misstag eller uppsåt förstörs. Det innebär att när du tar bort information från våra tjänster, rest kopior av att information om våra aktiva servrar, samt alla motsvarande information om våra back-up system, kanske inte omedelbart raderas.

8. Sekretessfrågor

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller behöver ytterligare information, vänligen maila Worktasker via kontaktformuläret som finns på webbplatsen. Om du gör ett formellt skriftligt klagomål i förhållande till vår enlighet med denna sekretesspolicy, kommer vi att kontakta dig för att följa upp detta klagomål. Annat än material som du frivilligt väljer att publicera på webbplatsen (t.ex. avsändare inlägg, bud och kommentarer om andra användare), den enda information om dig som vi kommer att lägga upp offentligt är ditt Worktasker offentliga profil.

Worktasker kan, från tid till annan, ändra denna integritetspolicy (och uppdatera webbsidan som den visas). Worktasker kommer anmäla alla sådana ändringar till ditt Worktasker konto och / eller din e-postadress. Du bör kontrollera att kontot regelbundet.

Worktasker.com © 2014 All rights reserved.