Användarvillkor

Vi vill att Worktasker ska fortsätta vara en trevlig och säker plats på nätet därför har vi följande regler för våra medlemmar. Worktasker är en tjänst som tillhandahålls av Worktasker AB, Org nr 556990-4120.

Allmänna regler

1. Uppförande

Om vi finner överträdelser mot Worktasker allmänna villkor kan vi varna medlemmen eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid vissa fall kommer vi ge medlemmen en varning och vi kan stänga av medlemmen under en kortare tidsperiod. Om en medlem har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot Worktaskers allmänna villkor igen kan denna medlemmen bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en medlem stängs av försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Om du ser någon som misskött sig och du vill rapportera denna person kan du göra detta genom att skicka ett mail till oss på sales@worktasker.se eller gå till deras profil och där kan du välja fler alternativ och välja att rapportera.

2. Som medlem på Worktasker måste du registrera korrekta kontaktuppgifter

Detta innebär korrekt namn, hemadress alternativt företagsadress, telefonnummer och annan begärd information i registringsflödena. Om en presentation inte är personlig kan den raderas efter att en varning delgivits personen.

Annonsören är personligen ansvarig för att innehållet i annonsen är korrekt. Annonsören är skyldig att ersätta skada som förorsakas worktasker genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

3. Allmänna regler

Överträdelse mot dessa regler kan innebära att du blir avstängd.

Att följa svensk lag är en självklarhet på Worktasker. Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sidan. Du får inte använda Worktasker för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material.

Som medlem godkänner du att Worktasker, eller samarbetspartners till Worktasker, kan skicka erbjudanden, nyhetsbrev och annan information via e-post.

Vid registrering skapas automatiskt en annonsbevakning som bevakar nya annonser i ditt närområde. Likaledes kommer du att erhålla regelbundna nyhetsbrev från oss. Samtliga utskick kan avbeställas genom att klicka på därför avsedd länk i erhållet utskick.

4. Annonser avseende konkurrerande tjänst/tjänster till Worktasker är inte tillåtna

5. Medlem får ej kontakta annan medlem i ärenden med spam-liknande innehåll

Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för annan medlem, t.ex. olika former av förslag eller erbjudanden om provisionsbaserade extrajobb. Ej heller är det tillåtet att marknadsföra andra internettjänster, sajter eller produkter.

6. Överträdelse mot våra villkor kan leda till avstängning från Worktasker och i vissa fall även polisanmälan

Worktasker förbehåller sig rätten att avgöra när en annons bryter mot reglerna på Worktasker och dess anda.

7. Ytterligare marknadsföring

Workasker har rätt att publicera annonsen eller delar av annonsen även utanför Worktasker i produkter som vid var tid tillhandahålls av Worktasker eller av dess samarbetspartners för att ytterligare öka marknadsföringen av annonsen.

8. Worktasker erbjuder ett antal funktioner som är kostnadsfria

Worktasker kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Information om detta kommer att skickas ut i till våra annonsörer och informationen kommer att finnas tillgänglig på Worktasker.se.

9. Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas

Det är tex inte tillåtet att ladda upp bilder som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.

10. Annonsören är personligen ansvarig för annonsens innehåll, dess riktighet och utförandet av sina erbjudna tjänster

Annonsören är skyldig att ersätta skada som förorsakas Worktasker genom att annonsören inte iakttagit dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst.

Reglerna uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden.

Ytterligare regler för företag

11. Grundkrav

  1. Företaget ska vara godkänd för F-skatt.
  2. Företaget ska vara momsregistrerat.
  3. Företagets ska inte ha några större eller betydande skulder hos Kronofogden.
  4. Kunden förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid utförandet av tjänster för Användarna samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt.

Uppfyller inte företaget samtliga ovanstående grundkrav har Offerta rätt att omedelbart avbryta företagets rätt att buda på anonsen från Användarna.

12. Meddelande

Företaget ska meddela Worktasker uppdaterade adress- och kontaktuppgifter i händelse av att de ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas i Kundavtalet angivna eller senare ändrade adresser.

Worktasker AB

Org. Nr: 556990-412

Adress: Knivstagatan 2, 753 23 Uppsala

info@worktasker.se